เสี่ยงเซียมซีเจ้าแม่กวนอิม ได้หมายเลข28

บูรพา ดวงจันทร์ จำรัสแสง

กลมแล้วแหว่ง หมุนเวียน ตามเหตุผล

พลันเมฆหมอก บดบัง ยังมืดมน

ถามลาภผล ขึ้นกับ กำลังบุญ


เสี่ยงเซียมซีเจ้าแม่กวนอิม


เสี่ยงเซียมซีเจ้าแม่กวนอิม ที่นี่

+++++