เสี่ยงเซียมซีเจ้าแม่กวนอิม ได้หมายเลข33

บิดาดี สืบทอดบุตร บุตรสืบหลาน

ฟ้าประทาน สรรพสิ่ง ซึ่งอุดม

กตัญญู ต่อพ่อแม่ โลกชื่นชม

จักบรม ด้วยลาภยศ หลายชั่วคน


เสี่ยงเซียมซีเจ้าแม่กวนอิม


เสี่ยงเซียมซีเจ้าแม่กวนอิม ที่นี่

+++++