เสี่ยงเซียมซีเจ้าแม่กวนอิม ได้หมายเลข34

ว่าตามตรงท่านจงจำเอาไว้

อย่าไปไกลเพื่อหาอาชีพอื่น

จงดำเนินอาชีพเดิมเป็นพื้น

อาชีพอื่นนอกจากนี้ไม่ดีเลย


เสี่ยงเซียมซีเจ้าแม่กวนอิม


เสี่ยงเซียมซีเจ้าแม่กวนอิม ที่นี่

+++++