เสี่ยงเซียมซีเจ้าแม่กวนอิม ได้หมายเลข32

ความผิดหวังเป็นบทเรียน ความสำเร็จ

มังกรเผด็จเสือ แสนสุขี

ฟ้าขจีมีทางลุ สุขาวดี

ถามหาคู่ใบนี้ ว่าดีเอย


เสี่ยงเซียมซีเจ้าแม่กวนอิม


เสี่ยงเซียมซีเจ้าแม่กวนอิม ที่นี่

+++++