เสี่ยงเซียมซีเจ้าแม่กวนอิม ได้หมายเลข23

อันกระต่าย หมายจันทร์ ยากจะได้

ถามคู่ครอง ยังห่างไกล อย่าหมองศรี

ถึงวาระ จะมี ข่าวที่ดี

ครั้นบุญมี สารพัน จักสมใจ


เสี่ยงเซียมซีเจ้าแม่กวนอิม


เสี่ยงเซียมซีเจ้าแม่กวนอิม ที่นี่

+++++