เสี่ยงเซียมซีเจ้าแม่กวนอิม ได้หมายเลข35

อุปสรรคขวากหนาม ยังมีมาก

ดำเนินจากชีวิตเดิม เติมหรรษา

หาที่ทำสมาธิ ภาวนา

โลกมายาได้เสื่อมลาภ คละเคล้าไป


เสี่ยงเซียมซีเจ้าแม่กวนอิม


เสี่ยงเซียมซีเจ้าแม่กวนอิม ที่นี่

+++++