เสี่ยงเซียมซีเจ้าแม่กวนอิม ได้หมายเลข36

การงมเข็ม ในสมุทร สุดจะได้

แม้นหาได้ จะเอาไป ทำไฉน

มุ่งทางธรรม ดีกว่า พาพ้นภัย

ถามลาภไซร้ ขึ้นกับ กรรมของตน


เสี่ยงเซียมซีเจ้าแม่กวนอิม


เสี่ยงเซียมซีเจ้าแม่กวนอิม ที่นี่

+++++