เสี่ยงเซียมซีเจ้าแม่กวนอิม ได้หมายเลข11

เรืออยู่กลาง ทะเลบ้า สาหัสนัก

อุปสรรค ประดังมา ว่าไฉน

หมั่นสร้างบุญ กุศล จึงพ้นภัย

ถามลาภไซร้ ต้องยล ผลบุญเอย


เสี่ยงเซียมซีเจ้าแม่กวนอิม


เสี่ยงเซียมซีเจ้าแม่กวนอิม ที่นี่

+++++