เสี่ยงเซียมซีเจ้าแม่กวนอิม ได้หมายเลข2

อันมัจฉา ย่อมอยู่ คู่คุ้งน้ำ

อยู่ที่ต่ำ อย่าทะยาน คิดการสูง

เพียรสร้างสม บุญญา มาผดุง

แล้วจึงมุ่ง ลาภยศ ทุกอย่างเอย






เสี่ยงเซียมซีเจ้าแม่กวนอิม


เสี่ยงเซียมซีเจ้าแม่กวนอิม ที่นี่





+++++