เสี่ยงเซียมซีเจ้าแม่กวนอิม ได้หมายเลข18

ให้ระวัง โจรราวี อัคคีภัย

พึงหลีกไกล คนพาล อัชฌาสัย

จงหมั่นสร้าง ทางกุศล ดลพ้นภัย

ถามลาภไซร้ ให้ยล ผลบุญเอย


เสี่ยงเซียมซีเจ้าแม่กวนอิม


เสี่ยงเซียมซีเจ้าแม่กวนอิม ที่นี่

+++++